Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Erling Madsen
Telefon: 20134528
E-mail: em@hee-entreprise.dk
Genvalgt: 2022

Næstformand
Preben Larsen
Hovervej 75, Hee, 6950 Ringkøbing
Telefon: 97335656
E-mail: preben@ofir.dk
Genvalgt: 2018 

Sekretær
Jens Erik Pedersen
Valgt: 2022

Bestyrelsesmedlem
Ronnie Knuisgaard Sørensen
Agersbækvej 21, Hee, 6950 Ringkøbing
Telefon: 21322008
E-mail: agersbakvej21@gmail.com
Genvalgt: 2020

Bestyrelsesmedlem
Claus Bæk Pedersen
Telefon: 97335116
E-mail: mail@heesmed.dk
Genvalgt: 2020

Kasserer
Kaj Smedegaard
Telefon: 25301600
E-mail: kajhee23@gmail.com
Genvalgt: 2018