Generelle oplysninger

Alle radiatorer er forsynet med termostat, og de skal som hovedregel stå fuldt åbne, da der findes en termostat på nordvæggen i salen, som styrer cirkulationspumpen, så den ikke kører hvis temperaturen ellers er oppe på den forudindstillede temperatur på termostaten.
Foran på frontpanelet af termostaten, kan temperturen stilles for varmeanlægget. 
Husk at lukke alle vinduer og døre, når De forlader huset. Husk at låse efter Dem.

Fjern al affald. Er containeren fyldt - benyt sække eller papkasser, og sæt dem ved siden af containerne. Der findes container til flasker, der ikke ønskes hjemtaget.

Fyrfadslys er hyggelige, men stil dem ikke direkte på bordene.

Husets forsikringer omfatter ikke Deres personligt medbragte ting, herunder madvarer, vin, spiritus, gaver m.v. i tilfælde af brand eller indbrud.

Beskadigelse af inventar og bygninger forvoldt af Dem og/eller Deres gæster, dækkes ikke af husets forsikringer.

Overnatning i forsamlingshusets lokaler er ikke tilladst ifølge brandmyndighederne.

Parkering er tilladt vest for bygningen ud mod Ringgaden, samt på den store grusplads nord for det gamle signalhus (nu billiardklub).

Der er ikke adgang til telefon, da de fleste i dag, medbringer en mobil-telefon.

Normalt gælder en dags leje fra kl. 10.oo morgen til kl. 8.oo den efterfølgende dag

Har De praktiske spørgsmål, så ring på tlf.: 23883888

På forhånd tak for, at De følger vore råd og vejledninger. Det hjælper os til en fornuftig drift af forsamlingshuset, og giver grundlag for fartsat forbedring af faciliteterne.