Forbrugsaflæsning

Udlejning. d     /     
Navn:                                                

Aflæsning El måler, kl. 10.oo =             KWH    
Aflæsning El måler, ved afrejse       =          KWH 
Aflæsning af gas Måler, kl 10.oo     =             M3
Aflæsning af gas måler ved afrejse  =             M3

Ved tilbagebetaling af rest depositum kan du her notere dit bank-kontonummer, og vi vil overføre beløbet via Home-Banking =   reg + kontonummer                                        
El Måler er placeret i baggang ved køkken.
Gas måler er placeret udvendig, midt på bygningen ud mod Ringgaden.
Her kan du notere eventuelle meddelelser til Pedelen:

Afklæsningskortet lægges i postkassen på sydgavlen, sammen med nøglen.

Vi håber De har haft en god fest, og har været tilfredse med omgivelserne.
Med venlig hilsen Bestyrelsen og Pedellen